Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z założeniem i administrowaniem konta Klienta, realizacją zamówień oraz działań marketingowych za pośrednictwem serwisów: www.sklep.metallco.pl, www.metallco.pl. Odwiedzając i/lub korzystając z naszych serwisów, zgadzasz się na założenia niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest BUD-METALLCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żernicy (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gliwicka 3, 44-144 Żernica) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000121816, NIP: 9691210838, REGON: 276663672 adres poczty elektronicznej: metallco@metallco.pl, nr telefonu kontaktowego 32 336 27 52, zwana dalej Metallco.
Ochrona danych osobowych dla METALLCO stanowi najwyższy priorytet. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ich przetwarzania i ochrony.  Nie ujawniamy, nie sprzedajemy, nie przekazujemy i nie wypożyczamy innym bazy danych swoich klientów.
 
RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH.

 
Informacje przekazywane przez Klienta do nas. 
Gromadzimy informacje, które nam bezpośrednio przekazuje Klient, zakładając swoje konto w METALLCO  (imię i nazwisko / nazwa, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, NIP  adresy wysyłek, adres e-mail, numer telefonu) lub zarządzając swoim kontem (dane w zakresie składanych zleceń: parametry produktów, adresy wysyłkowe itp.) .
 
Informacje gromadzone przez nas automatycznie. 
Podczas odwiedzin w naszym serwisie, możemy w automatyczny sposób gromadzić pewne informacje takie jak adres IP (Internet Protocol Address), rodzaj przeglądarki, wersja systemu operacyjnego itp. Wykorzystujemy te dane w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności serwisu internetowego, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych – dane o ruchach na stronie, ilości wejść na stronę oraz odsłon strony, do zbierania ogólnych informacji np. o regionie, z którego wychodzi połączenie.
 
Ciasteczka i inne technologie śledzenia. 
 
Współpracujemy z innymi firmami w celu świadczenia przez nie usług analitycznych i obsługi reklam w naszym imieniu w Internecie oraz w aplikacjach mobilnych za pośrednictwem m.in. narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies : Google Inc z siedzibą w USA). Te podmioty mogą używać ciasteczek, sygnalizatorów sieci web, identyfikatorów urządzeń i innych technologii w celu zbierania informacji o użytkownikach naszych usług, w tym także o ich adresie IP, rodzaju przeglądarki, informacji o sieci komórkowej, odwiedzonych stronach, czasie spędzonym na stronach, klikniętych linkach i informacji o konwersji.
Większość przeglądarek internetowych posiada domyślnie włączone ustawienie akceptowania ciasteczek. Możliwe jest zazwyczaj wprowadzenie ustawienia usuwającego lub odrzucającego ciasteczka. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że wybór usunięcia lub odrzucenia ciasteczek, może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych usług.
 
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
 
METALLCO przetwarza dane na podstawie zgód wyrażanych przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają do ich przetwarzania, to jest w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (zamówienie).
 
 
CEL ZBIERANIA DANYCH

METALLCO przetwarza dane osobowe w celu:

1.     Realizacji zamówień, dostarczania produktów/usług na życzenie Klienta, w tym wysyłek na wskazane adresy, przetwarzania transakcji i przesyłania związanych z nimi informacji, potwierdzeń, faktur. 

2.     Oferowania, utrzymywania, poszerzania i doskonalenia naszych produktów i usług.

3.     Przekazywania Klientom spersonalizowanej informacji handlowej (na podstawie zgody), w tym m.in. informacji o produktach, usługach, ofertach, promocjach, ankietach, dodatkowych rabatach i innych działaniach METALLCO, które w naszym przekonaniu są interesujące dla Klienta.

4.     Utrzymania poprawnie i w pełni funkcjonalnie działającego serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu (własne cookies).

5.     Analizowania i śledzenia danych, określania popularności treści, dostarczania reklam i treści zgodnych z zainteresowaniami Klienta w ramach naszych usług i oraz lepszego zrozumienia jego aktywności na stronie. 


ZMIANY W DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik Serwisu METALLCO ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania swoich danych osobowych w każdym czasie.  W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (dane rejestracyjne ścisłego zarachowania, w tym dane do faktur) lub wprowadzić zmiany na stronie w panelu Klienta (dane kontaktowe email, telefon, adresy wysyłkowe).

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rejestracja w serwisie METALLCO jest dobrowolna, dane zapisywane są w bazie, celem usprawnienia dalszej współpracy. Przechowujemy dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy oraz umożliwiający nam przesłanie do niego spersonalizowanej informacji handlowej. Klient sam decyduje o długości okresu współpracy i w każdej chwili może zrezygnować z konta w serwisie i żądać usunięcia podanych przez niego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (metallco@metallco.pl).
Po likwidacji konta dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub z tytułu konieczności przechowywania dokumentacji wynikającymi z odrębnych przepisów prawa (np. podatkowego).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Zbierane przez nas informacje mogą być udostępnione dostawcom usług, którzy potrzebują dostępu do takich informacji, w celu wykonania prac w naszym imieniu:

· operatorzy systemów płatności, realizujący płatności za zakupione w serwisie towary/usługi;

· firmy kurierskie dostarczające zakupione towary do Kupujących lub pod wskazane przez nich adresy, mogące również pobierać opłaty i domagać się wylegitymowania w celu potwierdzenia tożsamości odbiorcy;


Ilość przekazywanych współpracującym z nami firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 
Wszystkie firmy, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
 
AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przedmiotowej polityce prywatności METALLCO może wprowadzać zmiany i aktualizacje, które mogą być konieczne w celu udoskonalenia jej funkcjonowania.  Każda zmiana zostanie zaznaczona w serwisie poprzez aktualizację daty zapisanej przy Polityce Prywatności. W ten sposób łatwo będą Państwo mogli się zorientować czy są zmiany i w razie ich odnotowania zapoznać z ich treścią.

Menu