6 z 6 produktów
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC – otoczenie i podłoże.
 • Proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
 • Grubość spoiny: max. 3 mm.
 • Czas korekty: do 7 minut.
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5.
 • Wytrzymałość spoiny: >= 0,1 N/mm2.
 • Zawartość chlorków: <= 0,02% suchej masy zaprawy.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Absorpcja wody: <= 0,8 kg/(m2min0,5).
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745: 2012, tabela A.12)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745: 2012, tabela A.12, dla P=50%)
 • Gęstość brutto w stanie suchym: < 1600 kg/m3.
 • Trwałość: mrozoodporna.
 • Grubość kruszywa: < 0,8 mm.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
 • Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli z niewypełnionymi spoinami pionowymi.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).
Dostępność: 204 szt
22.14 zł
0 Opinii
 • Proporcje mieszania: ok. 9,5 litra wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC – otoczenie i podłoże
 • Zużycie: 2,5 kg do 5,0 kg na 1 m2 płyty gipsowo-kartonowej, w zależności od nierówności podłoża
 • Czas zużycia: ok. 45 min
 • Grubość warstwy: 5 mm do 15 mm
 • Wytrzymałość na zginanie: min. 2,5 N/mm2
 • Wytrzymałość na ściskanie: min. 6,0 N/mm2
 • Przyczepność do podłoża: ? 0,06 N/mm2
 • Zawartość spoiwa gipsowego w przeliczeniu na CaSO 4 : ? 30 %
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki
 • Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu i składowania.
Dostępność: 44 szt
23.00 zł
Dostępność: 60 szt
15.00 zł
Menu