30 z 30 produktów
Wiele wariantów
od 76.50 zł
Wiele wariantów
od 40.00 zł
Wiele wariantów
od 115.00 zł
Wiele wariantów
od 115.00 zł
Wiele wariantów
od 157.00 zł
Wiele wariantów
od 107.00 zł
Wiele wariantów
od 44.00 zł
Wiele wariantów
od 66.00 zł
Wiele wariantów
od 80.00 zł
od 285.00 zł
Wiele wariantów
od 33.00 zł
Dostępność: 398 worek
33.00 zł
0 Opinii
 • Pojemność: 10l
 • Kolor: naturalny biały.
 • Baza: B1
 • Połysk: głęboki mat.
Dostępność: brak
165.00 zł
0 Opinii
 • Pojemność: 15l
 • Kolor: naturalny biały.
 • Połysk: matowy
Dostępność: brak
65.00 zł
Dostępność: 380 worek
24.00 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Grubość kruszywa: 1,5mm
Dostępność: 38 szt
228.00 zł
0 Opinii
 • Spoiwo: Cement
 • Kolor: Cementowo-szara.
 • Składowanie: Przechowywać jak produkty zawierające cement - w pomieszczeniach suchych na paletach. Chronić przed wilgocią. Okres trwałości w fabrycznie zamkniętym opakowaniu min. 12 miesięcy od daty produkcji podanej przy numerze szarży.
 • Dane Techniczne: Absorpcja wody W2 (c?0,20 kg/m2 ·min0,5). Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ?65. Współczynnik przewodzenia ciepła ?10,dry ? 0,8 W/m·K (wartość tabelaryczna wg. EN 1745)
 • Gęstość nasypowa: 1400 g/dm3
 • Wytrzymałość na ściskanie: CS IV (?6 N/mm2)
 • Przyczepność do podłoża: ?0,3 N/mm2
 • Reakcja na ogień: A1
 • Konsystencja: Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa.
 • Wskazówki i porady: Przeznaczona do stosowania profesjonalnego w systemach z tynkami cementowo-wapiennymi marki Caparol.
 • Zużycie: Około 5,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu pokrywającym 80% powierzchni. Około 6,5 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu na całą powierzchnię.
Dostępność: brak
16.00 zł
0 Opinii
 • Pojemość: 10l
 • Spoiwo: Dyspersja z żywic syntetycznych wg DIN 55945.
 • Kolor: Transparentny
 • Stopień połysku: mat
 • Składowanie: W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.
 • Zużycie: Ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę. Dokładne zużycie ustalić na podstawie próby.
Dostępność: 1 szt
430.50 zł
0 Opinii
 • Kolor: Jasnoszary – na bazie szarego cementu
 • Składowanie: W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu
 • Przewodność cieplna: 0,49 W/(m · K)
 • Gęstość nasypowa: ok. 1,60 kg/dm3 ± 10%
 • Opór dyfuzyjny µ (H2O): µ < 25
 • Współczynnik nasiąkliwości wodą: w2 c ? 0,20 kg/(m2. min0,5) wg EN 1015-18
 • Przenikanie pary wodnej (wartość - sd): 0,10 m
 • Zużycie: Klejenie płyt ocieplających od 4,0 kg/m2 Warstwa zbrojona ok. 4,5 kg/m2 w przypadku płyt ze styropianu, ok. 5,0 kg/m2 w przypadku płyt z wełny mineralnej. Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.
Dostępność: 49 szt
38.00 zł
0 Opinii
 • Kolor: Szary
 • Składowanie: W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu
 • Gęstość nasypowa: ok. 1560 kg/m3
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: Ok. 6,8 MPa
 • Przyczepność: =0,25 MPa
 • Zużycie: Klej do płyt ocieplających min. 4,0 kg /m2. Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.
Dostępność: 92 szt
34.00 zł
0 Opinii
 • Kolor: Czerwony
 • Składowanie: W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu
 • Gęstość objętościowa: W stanie powietrzno suchym ~~1480 kg/m3
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ~~ 5–6 N/mm2
 • Przyczepność do betonu: ~~ 0,5 MPa
 • Zużycie: Ok. 4,0–4,5 kg/m2. Powyższe dane są wartościami orientacyjnymi. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.
Dostępność: brak
21.20 zł
0 Opinii
 • Kolor: Jasno szary
 • Składowanie: W pomieszczeniach suchych na drewnianych rusztach (paletach). Chronić przed wilgocią. Okres trwałości w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przy prawidłowym składowaniu
 • Gęstość nasypowa: ok.1,30 kg/dm3.
 • Przyczepność do podłoża: = 0,1 N/mm2
 • Wytrzymałaość na ściskanie: = 2,1 MPa
 • Konsystencja: Sucha zaprawa
 • Zużycie: Około 1,3 kg/m2/mm. Wartość ta nie uwzględnia roboczych strat materiału. Ustalając faktyczne zużycie należy uwzględnić obiektowe warunki wykonywania.
Dostępność: 686 szt
20.50 zł
0 Opinii
 • Kolor: pomarańczowy
 • Składowanie: Przechowywać w suchym miejscu.
 • Warstwa zabezpieczająca: apretura 20–30 %, organiczna
 • Początkowa wytrzymałość na rozciąganie: (osnowa i wątek) 1750 N / 5 cm
 • Ciężar powierzchniowy: 160 g/m2 (-3/+5%)
 • Utrata wytrzymałość na rozciąganie po działaniu alkaliów: 50% (28 dni w środowisku 5%-owego NaOH lub 24 godz. w zasadowym roztworze o wart. pH = 12,5, w temp. 60°C).
Dostępność: 2 rol
253.00 zł
0 Opinii
 • Pojemość: 2,5l
 • Baza: B3
 • Spoiwo: Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945
 • Barwa: PremiumColor to produkt dostępny wyłącznie jako baza do barwienia i może być stosowany wyłącznie po zabarwieniu w systemie ColorExpress. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym kolorze, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie. Celem wyeliminowania błędów w barwieniu przed użyciem należy sprawdzić poprawność barwienia. Duże i przylegające do siebie powierzchnie malować farbą z jednej partii produkcyjnej.
 • Stopień połysku: Głęboko matowy (wg PN EN 13 300)
 • Składowanie: Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
 • Dane Techniczne: Własności wg normy PN EN 13 300. W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.
 • Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (= 5 µm)
 • Granulacja: granulacja drobna ( 100 µm)
 • Gęstość: ok. 1,1 g/cm3
Dostępność: 6 szt
110.00 zł
0 Opinii
 • Pojemość: 15l
 • Spoiwo: Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.
 • Kolor: Biały
 • Stopień połysku: Głęboko matowy (według EN 13 300).
 • Składowanie: Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.
 • Dane Techniczne: Własności wg normy PN EN 13 300. W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.
 • Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1, odpowiada odporna na szorowanie według DIN 53778
 • Zdolność krycia: Klasa 1 przy wydajności 6 m2/l
 • Granulacja: drobna (< 100 µm)
 • Gęstość: ok. 1,45 g/cm3
 • Zużycie: Ok. 150 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkichod powiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.
Dostępność: brak
333.00 zł
Nowość
0 Opinii
 • Spoiwo: dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.
 • Waga: 25 kg Wiadro
 • Barwa: Biel naturalna
 • Stopień połysku: Matowy
 • Składowanie: Składować w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Dostępność: 10 szt
94.00 zł
Menu