O firmie

Firma Bud – Metallco kontynuuje działalność Zakładu Rzemieślniczego założonego w 1983 roku przez Jana Kowala,
a następnie spółki jawnej Hurt Metallco Jan Kowal, Jerzy Woźniak
i Paweł Świentek.

Obecnie nasza firma działa w trzech branżach:
  • Produkcji konstrukcji stalowych,
  • Handlu hurtowego i detalicznego materiałami budowlanymi i wyrobami hutniczymi,
  • Handlu paliwami płynnymi na własnej Stacji Paliw.
Naszą ofertę stanowią: konstrukcje stalowe dla budownictwa i energetyki, blachy dachowe, zbrojenia budowlane i wyroby hutnicze. Świadczymy również usługi ślusarskie i zbrojarskie , a także prowadzimy hurtownię budowlaną, gdzie można zaopatrzyć się w akcesoria i materiały budowlane.


Historia

1983

Założenie zakładu rzemieślniczego przez Jana Kowala. Pierwotnie zakład wytwarzał siatki z drutu i blachowkręty.

1989

Do firmy wstępuje Jerzy Woźniak. Zakład przenosi się z pomieszczeń wydzierżawionych do własnych budynków. Równocześnie firma zaczęła produkcję wyrobów profilowych i obróbek z blachy na pokrycia dachowe.

1994

Założenie spółki cywilnej HURT-METALLCO, której właścicielami byli Jan Kowal, Jerzy Woźniak, Paweł Świentek.

1995

Zakup nieruchomości w Żernicy przy ulicy Gliwickiej po byłej Gminnej Spółdzielni, gdzie obecnie znajduje się siedziba spółki, i uruchomienie hurtowni stali budowlanej.

1999

Założenie spółki BUD-METALLCO Sp. z o.o.

2000

Uruchomienie Stacji Paliw.

2001

Przeniesienie siedziby na Gliwicką 3.

2004

Połączenie hurtowni blach i hurtowni stali i przeniesienie całości działalności na Gliwicką 3.

2006

Modernizacja ślusarni i stanowisk zbrojarskich. Ukierunkowanie spółki na rozwój nowych usług w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i zbrojeń.

2013/2014

Realizacja projektu „Wzrost konkurencyjności spółki BUD-METALLCO” poprzez uruchomienie centrum serwisowego przetwarzania wyrobów hutniczych w nowej hali produkcyjnej wyposażonej w suwnicę oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia, dofinansowanego ze środków unijnych.

2014

Certyfikacja firmy i uzyskanie Certyfikatu zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 oraz Certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą PN-EN 1090-1.

2016

Uruchomienie Hurtowni Budowlanej w zmodernizowanej hali.

2018

Budowa drugiej hali produkcyjnej o powierzchni 830 m2.

Menu