15 z 15 produktów
Wiele wariantów
od 6.60 zł
0 Opinii
 • Spoiwo: Cement
 • Kolor: Cementowo-szara.
 • Składowanie: Przechowywać jak produkty zawierające cement - w pomieszczeniach suchych na paletach. Chronić przed wilgocią. Okres trwałości w fabrycznie zamkniętym opakowaniu min. 12 miesięcy od daty produkcji podanej przy numerze szarży.
 • Dane Techniczne: Absorpcja wody W2 (c?0,20 kg/m2 ·min0,5). Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ?65. Współczynnik przewodzenia ciepła ?10,dry ? 0,8 W/m·K (wartość tabelaryczna wg. EN 1745)
 • Gęstość nasypowa: 1400 g/dm3
 • Wytrzymałość na ściskanie: CS IV (?6 N/mm2)
 • Przyczepność do podłoża: ?0,3 N/mm2
 • Reakcja na ogień: A1
 • Konsystencja: Fabrycznie przygotowana sucha zaprawa.
 • Wskazówki i porady: Przeznaczona do stosowania profesjonalnego w systemach z tynkami cementowo-wapiennymi marki Caparol.
 • Zużycie: Około 5,0 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu pokrywającym 80% powierzchni. Około 6,5 kg/m2 zaprawy suchej przy nanoszeniu na całą powierzchnię.
Dostępność: brak
16.00 zł
Dostępność: 30 szt
0.50 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Uziarnienie: 0-2 mm
 • Zużycie: 1,5kg/m2/mm
 • Opakowanie: worek
 • Nie stosować w temperaturze: poniżej +5 °C i powyżej +25 °C
Dostępność: 10 worek
27.00 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Uziarnienie: 0-1,4mm
 • Zużycie: 1,85kg/m2/mm
 • Opakowanie: worek
 • Nie stosować w temperaturze: poniżej +5 °C i powyżej +25 °C
Dostępność: 25 szt
15.99 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC – otoczenie i podłoże.
 • Proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
 • Grubość spoiny: max. 3 mm.
 • Czas korekty: do 7 minut.
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5.
 • Wytrzymałość spoiny: >= 0,1 N/mm2.
 • Zawartość chlorków: <= 0,02% suchej masy zaprawy.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Absorpcja wody: <= 0,8 kg/(m2min0,5).
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745: 2012, tabela A.12)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745: 2012, tabela A.12, dla P=50%)
 • Gęstość brutto w stanie suchym: < 1600 kg/m3.
 • Trwałość: mrozoodporna.
 • Grubość kruszywa: < 0,8 mm.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
 • Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1 m2 muru o grubości 24 cm, przy grubości 3 mm, przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli z niewypełnionymi spoinami pionowymi.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).
Dostępność: 83 szt
22.14 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Zużycie: Średnie zużycie przy wykonywaniu podkładu podłogowego
Dostępność: 58 worek
13.90 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Średnie zużycie przy wykonywaniu podkładu podłogowego: ok. 18 kg na m2 przy 1 cm grubości.
 • Zużycie przy murowaniu: 25 kg suchej zaprawy wystarcza do wzniesienia 0,7 m2 ściany (dla 1 cegły pełnej, przy grubości spoiny 1cm).
Dostępność: 47 szt
15.01 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Zużycie: przy pracach murarskich średnio 25 kg wystarcza na wzniesienie 0,6 m2 muru z cegły przy spoinie 1 cm, przy pracach tynkarskich 25 kg wystarcza do wykonanie ok.1,5 m2 tynku przy grubości 1 cm.
Dostępność: 68 worek
13.90 zł
0 Opinii
 • Waga: 25kg
 • Zużycie: przy pracach murarskich średnio 25 kg wystarcza na wzniesienie 0,6 m2 muru z cegły przy spoinie 1 cm, przy pracach tynkarskich 25 kg wystarcza do wykonanie ok.1,5 m2 tynku przy grubości 1 cm
Dostępność: 173 worek
13.90 zł
0 Opinii

  Zastosowanie

 • Włókna Qfibre jako dodatek polepszający właściwości betonów stosuje się:
 • -w pracach wykończeniowych budynku – np.jako dodatek do zapraw i wylewek , wykonywania sztukaterii do szpachlówek

  -w budownictwie przemysłowym np. do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia, odporne na ścieranie i na temperaturę, do wykonywania nawierzchni lotnisk

  -w prefabrykacji elementów betonowych np.do produkcji prefabrykatów o wielu rozmiarach oraz prefabrykatów cienkościennych, takich jak kręgi, galanterii betonowej – krawężników, płytek chodnikowych dachówki cementowej, kostki brukowej

  -w budowie tuneli i w budownictwie drogowym np.budowa dróg, parkingów, chodników itp.

  -w budownictwie hydrotechnicznym np.do budowy zbiorników do wykonywania nowych i naprawy starych falochronów itp.

  -w produkcji betonów specjalnych np. do produkcji betonu komórkowego, natryskowego, itp.

 • Dozowanie:
 • Zapobiegając powstawaniu rys skurczowych: 0,6 – 1,0kg na m3 betonu
 • Qfibre należy dozować do jeszcze suchej mieszanki, lub bezpośrednio po dodaniu wody

 • Czas mieszania:
 • * w gruszce betonowej: około 1 min. na 1 m3 betonu
 • * w mieszalniku przemysłowym: około 1 min
 • Przechowywanie:
 • * Qfibre należy przechowywać w warunkach przy wilgotności < 65 % w.w. i Temperaturze mniejszej niż 35oC

 • Przydatność do użycia: 3 lata od daty produkcji w w/w warunkach
 • Waga: 600g
Dostępność: 3 szt
26.00 zł
Dostępność: 6 szt
339.98 zł
Menu